Örnek; ALÇAK GERİLİM ÜRÜNLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KOMPAKT TİP DEVRE KESİCİLER

1.1. Tüm devre kesiciler, IEC-60947-1,IEC-60947-2,IEC-60947-3,IEC-60947-4-1 uluslararası standarlarına uygun olacaktır.

1.2. Kompakt tip devre kesiciler ürün serisi nominal akım değeri 160-3200A olan devre kesicilerden oluşmalıdır. Devre kesicilerin koruma ünitesinin ayarı 1A den başlamalıdır.

1.3. Kompakt tip devre kesicilerin koruma sınıfı IP20 olacaktır.

1.4. Nominal akımı 160A ’in üzerinde olan kompakt tip devre kesiciler,mikro işlemcili koruma rölelerine sahip olacaktır.

1.5. Devre kesiciler için ,kumanda ve güç devreleri arasında yalıtım sağlanacaktır.

1.6. Kompakt tip devre kesiciler, 380/415VAC nominal gerilimde 16kA - 200kA aralığında farklı kesme kapasitelerine sahip olmalıdır.

1.7. IEC60947-2 standardına göre , anma akımı 400A den itibaren olan devre kesiciler B kategorisinde seçici tip olmalıdır.

1.8. Aşağıda nominal akım değerleri verilen şalterler,verilen kısa devre akım degerlerine 1 saniye süre ile dayanabilecek yapıda olacaktır.

400A devre kesici 5kA

630A devre kesici 7.6kA

800A devre kesici 10kA

1000-1250A devre kesici 15kA

1600A devre kesici 20kA

2000A devre kesici 35kA

2500A devre kesici 35kA

3200A devre kesici 35kA

1.9. Devre kesicilere ,kompartman kapısı açılmadan kumanda etmek istendiği durumlarda devre kesici üzerine takılan döner kumanda kolu yardımı ile açma / kapama mümkün olacaktır.

1.10. Döner kumanda kolunun kilitlenebilme özelliği bulunacak ve devre kesici kapalı durumda iken kapının açılmasına izin verneyecektir.

1.11. Düzenli bakım koşullarının yerine getirilmesi halinde,devre kesiciler düzenli bakım koşulları altında minumum aşağıdaki mekanik ömür düzeyine sahip olacaktır.

Kompakt devre kesiciler

160-250A min: 25000 mekaniksel on /off

400-800A min: 20000 mekaniksel on / off

1000-1600A min: 10000 mekaniksel on / off

2000-3200A min: 10000 mekaniksel on / off

1.12. Devre kesiciler, 3 veya 4 kutuplu ,çekmeceli,soketli ve sabit versiyonlara sahip olacaktır.

1.13. Kompakt tip devre kesicilerin güç bağlantıları hem üst hemde alt terminallerden yapılıyor olacaktır.

1.14 Tüm devre kesicilerde kilitlenebilme özelliği bulunacaktır.

Kompakt tip devre kesicilerin çalıştırma mandalı , devre kesici kontaklarının kesin pozisyonunu ( pozitif çalışma) göstermelidir. (I = devre kesici kapalı 0= Açık , sarı-yeşil çizgi= trip )

1.15.Devre kesicinin her açıda pano üzerine montajı mümkün olmalıdır

2.AÇIK TİP ŞALTERLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

2.1. GENEL TANIMLAR

· Alçak gerilim dağıtım devrelerinde kullanılan açık tip devre kesiciler, aşağıda belirtilen standartlara göre dizayn, imal ve test edilmiş olacaklardır: IEC 947-2, EN60947, CEI EN 60947 ve IEC 1000 ve alçak gerilim dağıtım devreleriyle ilgili CE direktifleri ( alçak gerilim direktifleri No 72-23 EEC ) ve elektro manyetik uyumlulukla ilgili 89-336 EEC direktifi.

· Açık tip devre kesicinin anma çalışma gerilimi 690V’a ( 50-60 Hz) kadar olacaktır.

· Açık tip devre kesicinin anma çalışma gerilimi 1000V ( 50-60 Hz ) olan versiyonları da olmalıdır.

· Anma yalıtım gerilimi 1000V’a eşit veya daha büyük olacaktır.

· Anma darbe dayanım gerilimi 12kV’a eşit olacaktır; kesici CEI IEC 664-1 ( uluslararası standart ) uyumlu olmak kaydıyla tüm tesis kategorileri için kullanılabilir.

· Açık tip devre kesici ürün serisi mikro işlemci kontrollü açtırma ünitesi ile donanmış olacaktır.

2.2. DİZAYN KARAKTERİSTİKLERİ

· Kesici ürün serisi 800-6300A aralığında olmalıdır.

· Seride tüm kesiciler,alçak gerilim dağıtım panosunun ve panosundaki montaj yapısının standart dizaynını sağlamak amacıyla aynı derinlik ve yüksekliğe sahip olacaktır.

· Tüm modellerin sabit ve çekmeceli olmak üzere 3 ve 4 kutuplu versiyonları olacaktır.Ayrıca sabitten çekmeceli modele geçiş için dönüştürme kitide tüm modeller için mevcut olacaktır.

· Dört kutuplu versiyonlarda nötürün ayarı,normal olarak fazların ayarının %50’si olacaktır.Ayrıca bu değer fazların %100’üne ayarlanabilir olacaktır (4000 A’e kadar).

· Kullanıcının maksimum emniyetini sağlamak için güç devresi ile kontrol devresi arasında tam anlamıyla yalıtım sağlanmalıdır .Bu ise çifte yalıtımı gerektirir.

· Fazların birbirinden tam anlamıyla yalıtımı, emniyet açısından garanti edilmiş olacaktır.

· Pano kapalıyken devre kesiciyi dışarı almak mümkün olacaktır.

· Ark çemberi ve ana kontakları incelemek mümkün olacaktır.

· Ön yüzünde IP 30 koruma sınıfını geri kalan kısımlarında da IP 20 koruma sınıfını (bağlantı klemensleri hariç) garanti edecektir. Ayrıca ön yüz için koruma sınıfı IP 54’de olabilecektir.

· Açık tip devre kesicinin yük bölümü metal yapıda olacaktır.

· Ana kontaklar ark kesme kontaklarından ayrı olacaktır.

· Kesici şasiden ayrıldığında (ark çemberini kaldırarak ) ana kontakların aşınmasını kontrol etmek mümkün olabilmelidir.

2.3. ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER VE PERFORMANS

· Akım trafosu serisi 250-6300A : Tüm akım trafoları kendiliğinden sönen termoplastik malzemeden imal edilmiş yapıda olacaktır.

· Seçici tip devre kesicilerde,4000A’den daha küçük akım değerleri için, I cw (kısa devre dayanma kapasitesi)1sn.için I cu değerinin en az %75 (maksimum kesme kapasitesi)değerinde olcaktır.

· Devre kesiciler, maksimum kısa devre kesme kapasitesi Icu için 40-150 kA değerlerinde koruma yapmaya muktedir olacaklardır.

2.4. AŞIRI AKIM KORUMA ÜNİTELERİ

· Açık tip devre kesicilerin tüm serisi mikro işlemci kontrollü aşırı akım ünitesiyle donanmış olacaklardır.

· Açtırma üniteleri yardımcı bir besleme kaynağı olmaksızın çalışabilecek ve hata akımının gerçek r.m.s. değerine duyarlı olacaktır.

· Açtırma ünitelerinin temel tipi aşağıdaki fonksiyonlara izin verecektir: Zaman ile ters uzun gecikmeli açmayla aşırı yük koruması, zaman ile ters-kısa gecikmeli secici kısa devre koruması, ani açtırmalı kısa devre koruması ayrıca opsiyonel olarak toprak hata koruması olacaktır.Yukarıda belirtilen açtırma ünitelerinin minumum performansı aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:

Koruma L Aralık I1=0.4-1 In

Ters zaman t1=3s-144s

(3I1’de)

Koruma S Aralık I2=0.6-10 In

T ani t2=0-0.75s

(10 In’de)

ters / sabit zaman

Koruma I Aralık I3=1.5-15 In

Koruma G Aralık I4= 0.2-1In

T ani t4=0-1s

(4 In’de)

ters / sabit zaman

· Koruma üniteleri harici toroid ile birlikte kullanılıyor olacaktır. Toroid OG / AG trafonun yıldız noktasının toprağa bağlandığı iletkenin üzerine yerleştirilecektir.( eş kutuplu transformatör).Bu durumda toprak koruması,kaynak toprak dönüşü olmak tanımlanabilir.

· Kısa devre ve toprak hatasında bölüm seçiciliği mümkün olacaktır. Seçiciliğin amacı,tesisin minumum bölümünün servis dışı olmasını sağlamak,açtırma zamanını azaltmak ve emniyet düzeyini arttırmak.

· 2 adet yükü izlemek mümkün olacaktır.Ayrıca tek bir yükü devreye almak veya çıkartmak tesisin minumum bölümünün servis dışı olmasını sağlamaya izin verecektir.

2.5. SİNYALİZASYON VE GÖSTERGE

Aşağıdaki sinyalizasyon ve gösterge fonksiyonları aşırı akım açtırma ünitesi için mümkün olacaktır.

· Ön alarm

· Açtırma ( L,S,I,G )

· Faz dengesizliği

· Mikroişlemci arızası

· Mikroişlemci aşırı ısınması

· Enerji

· Ana kontakların aşınma derecesi

· Gerçekleştirilen çalışma sayısı

· Harmonik bozulmalar

2.6. ÖLÇÜMLER

Opsiyonel olarak, mikroişlemci koruma ünitesinin akım ölçmesi mümkün olacaktır. Faz ve nötr akımlarının büyüklüğünün sürekli olarak gösterilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca toprak akımlarının gösterilmeside mümkün olacaktır.

2.7 DİYALOG

· Aşağıdaki fonksiyonları gerçekleştirmek için opsiyonel diyalog ünitesi kullanmak mümkündür.

· Koruma, ünite konfigürasyonu ve diyalog fonksiyonları için parametrelerin uzaktan ayarlarını yapmak.

· Ölçülen değerlerin,çalışma konumlarının ve alarmların devre kesiciden sisteme iletilmesi.

· İletim yapıldığına dair bilginin ve bakım verilerinin devre kesiciden sisteme iletilmesi.

· Diyalog ünitesi sahadaki veri yolu üzerinden,(RS 485 seri haberleşme,maksimum iletim hızı 19.200 baud) tüm ayarları ve koruma ünitesi tarafından alınan ölçüm bilgilerini, devre kesicinin konumunu (açık-kapalı,takılmış-sökülmüş/dışarı alınmış ) ve açtırma ünitesinin konumunu (normal çalışma,ön alarm ve alarm ) iletir.

2.8 ÇALIŞMA MEKANİZMASI

· Açık tip devre kesicilerin çalışma mekanizması, motor (opsiyonel)tarafından kurulan kapama yayını veya manuel çalıştırmayı kullanacaktır.

Tüm serisi için bir tane motor olacaktır.

Devre kesicileri kurulu yay mekanizmasıyla devreye almak için, aşağıdaki çevrimi uygulamak mümkündür.Bu durumda yayı yeniden kurmaya gerek yoktur.

- Kapama /açma veya

- Açma / kapama / açma

· Çekmeceli tip devre kesici,şasiden ayrıldığı anda 3 farklı konumu mümkün kalır:

- Şasiye oturma:Bu durumda ana devre ve yardımcı devreler enerjilenecektir.

- Test:Ana devre ayrılacaktır ve yardımcı devreler enerjilenecektir.

- İzole edilmiş : Tüm devreler ayrılacaktır.

2.9 AKSESUARLAR

· Aksesuarlar ön yüzden takılacaktır.Herhangi bir kablo bağlantısı olmayacak ve montaj için minumum araç kullanımı olacaktır.

· Sipariş ve stok yönetimi için,tüm seride tek bir aksesuar serisi olacaktır.Aşağıdaki aksesuarlar ürün serisinde mevcut olacaktır.

-Açma / kapama bobini ,düşük gerilim bobini (gecikme ünitesi dahil );

-Kilitler ; Anahtarlı kilit ve asma kilitler

Şasiye oturtma

Kapı

-Motor

-Mekanik çalışma sayacı

-Farklı model ve tiplerde olmak üzere,cihazların yatay veya dikey montajı için mekanik kilitler.

· AC / DC aksesuarların standardizasyonu

3. KONTAKTÖRLER

3.1. Kontaktörler ,IEC-947-4-1 uluslararası standartın koşullarına uygun olacaktır.

3.2. Kontaktörlerin kapama anındaki akım taşıma kapasiteleri,kumanda ettikleri motorun AC3 kategorisinde tanımlanan anma akımının (Ie ) 10 katına dayanabilecek yeterlikte olacaktır.

3.3. Kontaktörlerin kesme anındaki akım taşıma kapasiteleri,kumanda ettikleri motorun AC3 kategorisinde tanımlanan akımın (Ie) 8 katına dayanabilecek yeterlikte olacaktır.

3.4. 4.5kW ile 37kW arasındaki motorları anahtarlayan kontaktörlerin max. standart bobin besleme gerilimi 600V,50Hz’de olacaktır.

3.5. 40kW ile 400kW arasındaki motorları anahtarlayan kontaktörlerin max. standart bobin besleme gerilimi 600V,50Hz’de olacaktır.

3.6. Kondansatörleri anahtarlayan kontaktörler, kondansatörün anma akımı 1.5 katını sürekli olarak taşımaya uygun olacaktır.

3.7. Standart blok kontaktörler için , anma yalıtım gerilimi 1000V olmalıdır.

3.8 Kontaktör ürün serisi hem ön yüze hemde kenarına takılan yardımcı kontaklara haiz olmalıdır. Bunun yanında mekanik / elektriksel kilitler , zaman röleleri, gerilim sindiricileri, arabirim röleleri , bağlantı aksesuarları gibi tüm aksesuar seti mevcut olmalıdır.

3.9 4-400kW motorları kontrol eden kontaktörler , el temasına karşı korumalı olmalıdır.

3.10 Kontaktörlerin AC veya DC beslemeli , 50Hz veya 60Hz nominal frekansta çalışan tipleri mevcut olacaktır.

3.11 Kontaktör ürün serisi , 22-400kW motorlar için , elektronik bobinli kontaktör alternatifine sahip olacaktır.

4. ALÇAK GERİLİM KONDANSATÖRLERİ

KUTULU TİP KONDANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.1 Alçak gerilim kondansatörleri, TS804 standartlarına uygun olarak imal edilecektir.

4.2 TS 804 standartında bulunmayan değerler için IEC 831 ve 831-1 standartları geçerli olacaktır ( Terminaller arasına 2.5xUn test gerilimi uygulanmış olmalıdır).

4.3 Kondansatör bobinleri ISO 9001-87 kalite belgesine sakip olacaktır.

4.4 Kondansatörler,sinüzoidal işletme altında 1 yıl içinde uğrayabileceği kapasite kaybı %3’den az olacaktır.

Aralıklı olarak 1.1 katı aşırı gerilime ve sürekli 1.3 katı akıma dayanabilmelidir.

4.5 Kondansatör elemanlarının dielektrik kayıpları 0.2 Watt/kVar’dan az olacak ve toplam aktif kayıplar (deşarj diremçleri dahil)0.5 Watt/kVar’I geçmeyecektir. Terminaller arası 10 sn. 2.5xUn , toprak ile terminalleri arası 10 sn süre ile 3kV gerilim verilerek test edilmiş olmalıdır.

4.6 Koruma sınıfı uluslararası standart olan IP 42’ye uygun olarak ve istenmesi halinde de IP 54’e göre de imal edilecektir.

4.7 Kondansatörlerde dolgu malzemesi olarak yağ kullanılmayacak ve kondasatörlerde ,patlama ve yanma tehlikesi olmayacaktır.

4.8 Kondansatörlerin etiket değerleri TS 804 Madde 3.1.1.’e uygun olacaktır.

4.9 Kondansatörlerin deşarjı,deşarj direnciyle sağlanacak ve kondansatör devre dışı kaldığında,ünite üzerindeki gerilim 1 dakika içerisinde 50V’un altına düşmeyecektir.

4.10 Kondansatörlerin çalışma ortam sıcaklıkları -20 C ile +50 ºC arasında olacaktır.Harici tipler için bu sıcaklık sınırları -40 C ile +50 ºC’dir.

4.11 Kondansatörler 3 fazlı ve standart üçgen bağlı olacaktır.

4.12 Kondansatörlerin kapasitans toleransları – 5 % ile +10 % değerleri arasında kalacaktır.

4.13 Kondansatörler kuru tipli olup metalize film tekniğine göre imal edilmiş olacaktır ve kendi kendini yenileyebilme özelliğine sahip olacaktır.

4.14 Kondansatör kutusu içerisine darbe yutucu özelliklere sahip mika bazlı,yanıcı olmayan ve çevreye zarar vermeyen bir dolgu malzenesi doldurulmalıdır.

4.15 Kondansatör bobinleri 400 V ile 415 V arasındaki gerilim regulasyonunu sürekliolarak taşıyabilmelidir.

4.17 Kondansatör üniteleri yatay,dikey montaja uygun olmalıdır.

4.18 Kondansatörler gerektiğinde tamir edilebilir olmalıdır.

4.19 Kondansatörler harmonik etkilere dayanıklı olup ve harmonik filitre uygulamalarında kullanılabilir olmalıdır.

4.20 Kondansatörler magnetik etkilere karşı topraklanabilmelidir.

MODÜLER TİP KONDANSATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

4.21. Kondansatörler IEC 60831 1&2 uluslararası standartların gereklerine uyumlu imal edilecek ve CE etiketine sahip olacaktır.

4.22 Kondansatörler ISO 14002 standardına sahip olacaktır.

4.23 Aralıklı olarak 1.1 katı aşırı gerilime ve sürekli 1.3 katı akıma dayanabilmelidir.

4.24 Kondansatörler 50Hz için 230-400-415-450-465V, 60Hz için 240-380V nominal çalışma gerilimlerine sahip olmalıdır.

4.25 Kondansatörlerin dielektrik kayıpları 0.2Watt/kVAr dan daha düşük olmalıdır ve toplam aktif kayıpları 0.5 Watt/kVAr ın üstünde olmamalıdır( deşarj dirençleri dahil). Terminaller arası 10 sn, 2.5xUn , toprak ile terminalleri arası 10san süre iler 3kV gerilim verilerek test edilmiş olmalıdır

4.26 Koruyucu kapak ile kullanıldığında koruma sınıfı IP20 olmalıdır.

4.27 Kondansatörlerde dolgu malzemesi olarak yağ kullanılmayacak ve kondasatörlerde ,patlama ve yanma tehlikesi olmayacaktır

4.28 Kondansatörlerin deşarjı dahili dirençlerle yapılacağı için , kondansatörler devre dışı kaldığında , ünite üzerindeki gerilim seviyesi 3 dakika içerisinde 75 V un altına inecektir.

4.29 Kondansatörlerin çalışma sıcaklıkları -20°C…..55°C arasında olmalıdır.

4.30 Kondansatörler 3 fazlı ve standart üçgen bağlantıya sahip olacaktır.

4.31 Kondansatörlerin toleransı 0 % ….%10 değerleri arasında olmalıdır.

4.32 Kondansatör bobinleri , metalize film tekniğine göre imal edilecektir.

4.33 Kondansatör üniteleri yatay veya düşey monte edilebilir.

4.33 Kondansatör bobinleri , çift yalıtıma sahip yalıtkan bir kutu içerisine konulmalıdır.

5. REAKTİF GÜÇ FAKTÖR KONTROL RÖLELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

5.1 Güç faktörü kontrol rölesi,yeni ve güvenilir bir teknoloji ile üretilmiş,mikro işlemci kontrol ünitesine sahip olacaktır.

5.2 Kullanıcının kolay programlaması ve izleme yapabilmesi için güç faktörü rölesinin LCD ekranı olmalıdır. Grafik ekranı olması ise tercih sebebi olacaktır.

5.3 Güç faktörü kontrol rölesinin,kondansatörleri devreye alma modları ; Lineer veya dairesel , normal veya integral , direkt veya artan olmalıdır.

5.4 Güç faktörü kontrol rölesinin,kondansatörleri devreye alma ve devreden çıkarma zamanları ayarlanabilir olmalıdır.

5.5 Otomatik ve manuel kontrol imkanı sağlamalıdır.

5.6 Üç fazlı ve tek fazlı sistemlere adaptasyon sağlamalıdır.

5.7 Güç faktörü rölesi bir yazıcıya RS232 portu üzerinden bağlanabilmelidir. Röle parametre ve alarm mesajlarının çıktısını vermelidir.

5.8. Röleye iki tane sıcaklık probu bağlanarak, sıcaklık değişimleri izlenebilmeli ve kaydedilmelidir.

5.9. Güç faktörü rölesi alarm için NA kontak çıkışına sahip olacaktır.

5.10 Güç faktörü kontrol rölesi; gerilim(V),akım(A),görünen güç(kVA), aktif güç(kW),reaktif güç(kVar),hedef cosφ ye ulaşmak için gereken reaktif güç ,harmonik gerilim distorsiyonu,harmonik akım distorsiyonu, gerilim distorsiyonu (U2-U49),akım distorsiyonu (I2-I49), sıcaklık ,güç faktörü ,frekans,hedef güç faktörü için gereken çıkış sayısı ve her çıkış için anahtarlama sayısı gibi değişkenleri ölçmeli ve izlemelidir.

5.11 Güç faktörü kontrol rölesi; parametre ve alarm mesajlarınının kaydını yapabilmelidir.

5.12 Güç faktörü kontrol rölesinde Cosφ değeri 0.7 endüktif ile 0.7 kapasitif değerler arasında ayarlanabilir olmalıdır.

5.13 Güç faktörü kontrol rölesi;sistem frekansına otomatik olarak adapte olabilmeli ( 50-60 Hz) , C/k değerini otomatik olarak hesaplayabilmeli, aktif çıkışları anahtarlama sırasını ve faz kaymasını otomatik olarak ayarlayabilmelidir.

5.14 Güç faktörü rölesinin çalışma sıcaklığı -25 °C ....70°C arasında olacaktır.

5.15 Güç faktörü rölesi , bağlı olduğu şebeke ile haberleşebilir. Bu haberleşme , Modbus veya Fieldbus üzerinden sağlanabilir.

5.16. Güç faktörü rölesi ,40ms den daha fazla eneji kesilmelerinde , bağlı olan tüm kondansatörleri devreden çıkartacaktır.

5.17. Güç faktörü rölesinin kademeler arası anahtarlama zamanı 1 ile 999 saniye arasında programlanabilmelidir.

5.18. Güç faktörü rölesi 100-440VAC ,50 veya 60Hz şebekelerine bağlanacaktır.

5.19. Güç faktörü rölesi pasif ve rejeneratif yüklerlede çalışabilmelidir.

5.20. Güç faktörü rölesinin geçiş sıraları kullanıcı tarafından seçilebilmelidir.

Un ejemplo; Pliego técnico de CUADROS ELÉCTRICOS d...
Astillero en venta en ESPAÑA