Elektrik abonesi olan herkes kuracağı güneş enerjisi panelleri ile enerji üretebilecek

Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemlerde, kullanıcının enerji tüketimi, fotovoltaik sistemin ürettiği enerjiden karşılanır. Tüketimin üretimden fazla olduğu durumlarda kullanıcı tüketim fazlası enerjiyi şebekeden alır; buna karşılık, kullanıcının tüketimi üretiminden az olduğu durumlarda ise üretim fazlası enerji ile şebeke beslenir.

Bir fotovoltaik sistemin kurulumu teorik olarak düz çatılar, eğik çatılar, bina cephelerine entegreli veya açık alanlarda mümkündür. Tesisin güneye doğru gölge almayacak şekilde hizalanması enerji verimi için belirleyicidir. Güneye hizalamak mümkün değilse eğim açısının düzeltilmesiyle iyi verim elde edilebilir.

Ücretsiz fiyat teklifi

Size yaklasık bir fikir verebilmeyi hedeflediğimiz için, ilk bütçe teklifimiz sadece aşağıda belirtilen ana bileşenler dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

  • Güneş enerjisi paneli { Güneş enerjisini DC (doğru akım) elektrik enerjisine çeviren ekipman, güneş pili olarak da bilinen fotovoltaik panellerdir.}
  • İnvertör { Solar eviriciler, fotovoltaik panellerde üretilen DC elektrik enerjisini AC elektrik enerjisine çevirir.}
  • Çift yönlü sayaç

Yatırımınızın fiziksel olarak başlatılıp, tamamlanabilmesi için gerekli olan başvuru işlemleri, montaj ve tesisat malzemelerinin (Kablolar, şalt ekipmanı,..v.s. ) maliyetleri  ilk bütçe teklifi kapsamında dikkate alınmamaktadır.

Ücretsiz fiyat teklifi almak için lütfen aşağıdaki butona tıklayınız.

EPDK - LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ KONUSUNDA ÖRNEK UYGULAMA 

Müstakil bir mesken çatısında güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kurulması 


Lisanssız elektrik üretimine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında üretim tesisi kurmak isteyen bir gerçek veya tüzel kişi 150 m2’lik meskenin çatısının, yaklaşık 105 m2’sinin güneşe baktığını tespit ederek, çatının bu bölümüne güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmaya karar vermiştir. 1 kW gücünde bir üretim tesisi için 7 m2’lik bir alan gerektiği varsayımı ile evinin çatısına fotovoltaik güneş paneli kullanılarak 15 kW kurulu gücünde, güneş enerjisi tesisi kurulabileceği sonucuna ulaşılmıştır.


Söz konusu üretim tesisinin kurulup işletmeye alındığını varsayalım. Üretim tesisinin günde 7 saat ışınım aldığı kabulüyle tesiste günde; 7 x 15 kW= 105 kWh elektrik enerjisi üretilebileceği sonucuna ulaşılır. Meskenin günde 10 kWh elektrik enerjisi tükettiği varsayılırsa, o gün için saatlik mahsuplaşma yapıldıktan sonra sisteme; 105 – 10 = 95 kWh ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi verilecektir. Bir sonraki gün havanın bulutlu olduğu ve ışınımın az olduğu varsayımıyla; güneşin ışınım süresinin 4 saat olduğu kabul edilirse o gün tesiste; 4 x 15 = 60 kWh elektrik enerjisi üretilir. Gün içinde meskenin elektrik tüketiminin arttığını ve o gün toplam 15 kWh elektrik enerji tüketildiğini düşünelim. Bu durumda saatlik mahsuplaşma yapıldıktan sonra sisteme o gün; 60 – 15 = 45 kWh ihtiyaç fazlası enerji verilmiş olur.

Buna göre her iki gün için de; güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi için kWh başına ödenen 13,3 ABD Dolar Cent destek bedeli ödemesi üzerinden destekleme tutarını hesaplayalım:
1 inci gün: 95 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$ = 25,24 TL 
2 nci gün: 45 kWh x 0,133 ABD$/kWh x 1,99 TL/ABD$ = 11,91 TL

Her iki bedelden Dağıtım Sistem Kullanım Bedeli (DSKB) ve diğer bedeller ayrıca ödenerek her iki durumun da bir ay için onbeşer gün devam ettiğini düşünelim. Bu durumda aylık toplam;
(15 x 95) + (15 x 45 ) = 2.100 kWh enerji ve
2.100 x 0,133 x 1,99 = 555,81 TL
Ayrıca DSKB olarak 2.100 kWh x 1,26 Krş/kWh[1] = 26,46 TL dağıtım şirketine ödenir. 
Bu durumda ilgili kişi sistem kullanım bedeli hariç olmak üzere;
555,81 - 26,46 = 529,35 TL gelir elde eder.

Bu kişinin ayın birinci 15 günü boyunca günlük 10 kWh ve ikinci 15 günü boyunca günlük 15 kWh elektrik enerjisi tükettiği de hesaba katılmalıdır. Bu hesap sonucunda meskende aylık; (15 x 10) + (15 x 15) olmak üzere aylık toplam 375 kWh elektrik enerjisi tüketildiği sonucuna ulaşılır. Bu kişi üretim tesisi kurmamış olsaydı, meskende tüketilen elektrik enerjisini ilgili tedarik şirketinden temin edecekti. Buna göre söz konusu meskenin elektrik enerjisi faturası için aylık; 375 kWh x 36 Krş/kWh[2] = 135 TL elektrik enerji ödeme yapılmış olacaktı. Sonuç olarak ilgili kişinin;
- İlgili tesisisin yatırım ve işletme maliyetleri ihmal edilmek kaydıyla,
- 529,35 TL destek ödemesi alacağı, 
- 135 TL tutarında elektrik faturasını da ödemeyeceği göz önünde bulundurulursa aylık toplam;
529,35 + 135 = 664,35 TL tutarında kazanç elde edeceği sonucuna ulaşılır.

[1] 01/10/2013 tarihli Tarife Uygulama Tablosundan 4 nolu bağlantı için belirlenen Dağıtım Sistem Kulanım Bedeli (DSKB)

[2] Bu bedel yaklaşık olup, Ekim 2013 Dönemi Fonsuz Tarifeler Tablosundan mesken abonesi için fon ve vergiler eklenmiş nihai enerji bedeli olarak alınmıştır.

 

Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının kull...
Soğutma, ısıtma ve sıcak şu ihtiyaçlarınızı karşıl...